Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2539-НС
София, 06.05.2013

ОТНОСНО: отпечатването на Методическите указания на ЦИК за СИК, приети с Решение № 2435-НС от 17 април 2013 г., изменено и допълнено с Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г.

Централната избирателна комисия установи, че в отпечатаните от Министерски съвет Методически указания на ЦИК за СИК, приети с Решение № 2435-НС от 17 април 2013 г., не фигурират измененията и допълненията, извършени с Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г.

С решения от 26 април 2013 г. ЦИК прие и утвърди допълнителни правила, касаещи наблюдателите и действителността на гласовете.

С цел яснота при ползването и прилагането на методическите указания за СИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. В отпечатаните от Министерския съвет брошури с методически указания за работата на СИК, приети с Решение №  2435-НС от 17 април 2013 г. на ЦИК, извършените с последващото Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г. на ЦИК изменения и допълнения се намират на следните страници:

1. На стр. 7 в последния абзац думата „секретаря" се заменя с „председателя".

2. На стр. 8 в седмо тире думите „за съответния вид избор" се заличават.

3. На стр. 10 изречението „Изборното помещение се оборудва с копирна машина (ксерокс) се допълва с думите „като задължително се проверява нейната изправност чрез копиране на тестова страница".

4. На стр. 13 в предпоследното тире пред думата „организация" се поставят думите „българска неправителствена".

5. На стр. 13, преди тирето „застъпник" се поставят две тирета със следното съдържание:

„- чуждестранни наблюдатели - с удостоверение за регистриран наблюдател. В една секция може да присъства повече от един чуждестранен наблюдател;

- преводач на чуждестранните наблюдатели".

6. На стр. 13 се добавя текстът:

„СИК записват гореизброените лица в предоставените за това Списъци, като за наблюдателите се записва и часът на влизане и напускане на изборното помещение.

ВАЖНО! Един наблюдател може да присъства и наблюдава изборите в свободно избрани от него секции.

Отличителни знаци

Представителите на ПП, КП и ИК са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им.

От изборното помещение се отстраняват представителите, застъпниците и наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Липсата на отличителен знак не е основание за отстраняване от изборното помещение."

7. На стр. 16, второ тире от горе надолу, след думите „народни представители" се добавя „и наблюдателите".

8. На стр. 22, в т. 1, цифрите „80" се заменят със „74".

9. На стр. 23, третото тире на т. 6, след „ЦИК" се добавя „и наблюдателите".

10. На стр. 25 след изречението „Печата на СИК в отделен плик" продължава с текста „НО САМО СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ".

11. На стр. 25, в първото тире от долу на горе, текстът в скоби „(белова и чернова)" се заличава.

12. На стр. 26, след заглавието „Копиране на протокола на СИК" се поставя текст „КОПИРАЙТЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПЕЧАТАТЕ ТОРБАТА - В НЕЯ ТРЯБВА ДА ПОСТАВИТЕ ПЕЧАТА НА СИК".

13. На стр. 27, във второто квадратче, цифрата „82" се заличава и на тяхно място се изписва „80".

14. На стр. 28, изреченията по второто и третото квадратче продължават със следния текст „и 5 при 8- и 9-членни СИК".

 

II. Корекциите по т. I, правилата за наблюдатели и за  действителност/недействителност на гласовете, утвърдени с протоколни решения на ЦИК от 26 април 2013 г., заедно с приложение № 1 към Решение № 38-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК, представляващи Приложение № 1 към настоящото решение, да се отпечатат като притурка към методическите указания за СИК. Притурката да се разпространи до всички СИК в страната при получаването на изборните книжа и материали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.05.2013 в 21:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол