Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2540-НС
София, 06.05.2013

ОТНОСНО: попълване и промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г., и поправка на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г.

Постъпили са писма с вх. № 1461-НС от 06.05.2013 г. от МВнР, № 1445-НС от 04.05.2013 г. от ПП „ГЕРБ" № 1458-НС от 06.05.2013 г. от ПП „ДПС", № 1425-НС от 03.05.2013 г. от Тодор Здравков, ведно с предложения за промени в съставите на СИК извън страната, назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК.

Постъпилите писма са в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъдат уважени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 321600058, Палма де Майорка, Радосвета Кирилова Трифонова, ЕГН ...,като член.
 2. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., като председател.
 3. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ..., като секретар.
 4. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Антон Станков Антонов, ЕГН ..., като член.
 5. От секционна избирателна комисия № 322100074, Ларнака, Тодор Руменов Здравков, ЕГН ..., като член.
 6. От секционна избирателна комисия № 324700159, Измир 7, Лилия Филипова Зидарова, ЕГН ..., като член.
 7. От секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, Хикмет Халилибрам Халилибрам, ЕГН ..., като член.
 8. От секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Джевдет Азис Сали, ЕГН ..., като секретар.
 9. От секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Любомира Владимирова Каралеева, ЕГН ..., като член.
 10. От секционна избирателна комисия № 320900016, Единбург, Стоян Светославов Славчев, ЕГН ..., като зам.-председател.
 11. От секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Мария Богомилова Спасова, ЕГН ..., като член.
 12. От секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ..., като председател.
 13. От секционна избирателна комисия № 321600044, Бенидорм, Мариан Апостолов Уливеров, ЕГН ..., като председател.
 14. От секционна избирателна комисия № 321600046, Гандия, Христина Русева Драганова, като председател.
 15. От секционна избирателна комисия № 321600047, Ел Ехидо, Невена Милчева Спасова, ЕГН ..., като член.
 16. От секционна избирателна комисия № 321600048, Енгера, Руси Маринов Драганов, ЕГН ..., като член.
 17. От секционна избирателна комисия № 321600060, Кастельон, Богомил Георгиев Чонов, ЕГН ..., като секретар.
 18. От секционна избирателна комисия № 321600054, Мадрид, Фронка Младенова Милешкова, ЕГН ..., като председател.
 19. От секционна избирателна комисия № 321600056, Местолес, Галя Василева Койчева, ЕГН ..., като секретар.
 20. От секционна избирателна комисия № 321600061, Тафая, Александър Иванов Панчев, ЕГН ..., като член.
 21. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Веселин Николов Ангелов, ЕГН ..., като член.
 22. От секционна избирателна комисия № 321600064, Хетафе, Боряна Василева Велева, ЕГН ..., като секретар.
 23. От секционна избирателна комисия № 321900071, Отава, Йоана Димитрова Манолова, ЕГН ..., като член.
 24. От секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, Ваня Стефанова Попова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 25. От секционна избирателна комисия № 322700085, Люксембург, Атанас Георгиев Гегов, ЕГН ..., като председател.
 26. От секционна избирателна комисия № 324200108, Ню Йорк, Златко Иванов Паунов, ЕГН ..., като секретар.
 27. От секционна избирателна комисия № 324200113, Чикаго, Роза Ваклинова Кичукова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 28. От секционна избирателна комисия № 324700130, Бурса 8, Янка Иванова Атанасова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 29. От секционна избирателна комисия № 324700135, Бурса 13, Неделчо Николаев Увалиев, ЕГН ..., като зам.-председател.
 30. От секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Красимира Ивайлова Чалова, ЕГН ..., като зам.-председател.
 31. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Десислава Антонова Търнева, ЕГН ..., като зам.-председател.
 32. От секционна избирателна комисия № 320700009, Брюксел І, Севинч Ариф Хасан, ЕГН ..., като член.
 33. От секционна избирателна комисия № 324700154, Измир 2, Йордан Георгиев Димов, ЕГН ..., като зам.-председател.
 34. От секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Иванка Димитрова Сердарова, ЕГН ..., като член.
 35. От секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Хабибе Садък Ахмед, ЕГН ..., като член.
 36. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., като член.

 

I. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 321600058, Палма де Майорка, Павлина Стефкова Стоянова, ЕГН ..., за член.
 2. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ..., за председател.
 3. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Антон Станков Антонов, ЕГН ..., за секретар.
 4. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., за член.
 5. В секционна избирателна комисия № 322100074, Ларнака, Георги Едгаров Марков, ЕГН ..., за член.
 6. В секционна избирателна комисия № 324700159, Измир 7, Тонка Димитрова Христова, ЕГН ..., за член.
 7. В секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, Мая Радулова Арабаджиева, ЕГН ..., за член.
 8. В секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Пламен Николаев Абровски, ЕГН ..., за секретар.
 9. В секционна избирателна комисия № 320700011, Гент, Веселина Атанасова Бурова, ЕГН ..., за член.
 10. В секционна избирателна комисия № 320900016, Единбург, Мартин Цветомиров Маринов, ЕГН ..., за зам.-председател.
 11. В секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Димитрина Златкова Чучукова, ЕГН ..., за член.
 12. В секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Иванка Димитрова Сердарова, ЕГН ..., за председател.
 13. В секционна избирателна комисия № 321600044, Бенидорм, Ивелин Василев Каракашев, ЕГН ..., за председател.
 14. В секционна избирателна комисия № 321600046, Гандия, Николета Христова Гугова, ЕГН ..., за председател.
 15. В секционна избирателна комисия № 321600047, Ел Ехидо, Силвия Йовчева Йорданова, ЕГН ..., за член.
 16. В секционна избирателна комисия № 321600048, Енгера, Златка Георгиева Христова, ЕГН ..., за член.
 17. В секционна избирателна комисия № 321600060, Кастельон, Мариела Павлинова Владова, ЕГН ..., за секретар.
 18. В секционна избирателна комисия № 321600054, Мадрид, Валентина Симеонова Герасимова, ЕГН ..., за председател.
 19. В секционна избирателна комисия № 321600056, Местолес, Цветанка Котева Спасова, ЕГН ..., за секретар.
 20. В секционна избирателна комисия № 321600061, Тафая, Кязим Кязимов Маджиров, ЕГН ..., за член.
 21. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Юлиян Цанков Пеев, ЕГН ..., за член.
 22. В секционна избирателна комисия № 321600064, Хетафе, Ваня Генчева Кожухарова, ЕГН ..., за секретар.
 23. В секционна избирателна комисия № 321900071, Отава, Надежда Николаева Цолова, ЕГН ..., за член.
 24. В секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, Кристина Тодорова Дачева, ЕГН ..., за зам.-председател.
 25. В секционна избирателна комисия № 322700085, Люксембург, Николай Иванчев Цанов, ЕГН ..., за председател.
 26. В секционна избирателна комисия № 324200108, Ню Йорк, Ангелина Иванова Янкова, ЕГН ..., за секретар.
 27. В секционна избирателна комисия № 324200113, Чикаго, Ангел Илиев Славчев, ЕГН ..., за зам.-председател.
 28. В секционна избирателна комисия № 324700130, Бурса 8, Нерсин Хасанова Йълмаз, ЕГН ..., за зам.-председател.
 29. В секционна избирателна комисия № 324700135, Бурса 13, Аднан Назиф Мустафа, ЕГН ..., за зам.-председател.
 30. В секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Хабибе Садък Ахмед, ЕГН ..., за зам.-председател.
 31. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., за зам.-председател.
 32. В секционна избирателна комисия № 320700009, Брюксел І, Ейджан Ертан Кадир, ЕГН ..., за член.
 33. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Леман Мехмед Хайруллах, ЕГН ..., за зам.-председател.
 34. В секционна избирателна комисия № 321600041, Алкала де Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ..., за член.
 35. В секционна избирателна комисия № 324700141, Бурса 19, Сезгин Мюмюн Бекир, ЕГН ..., за член.
 36. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Ахмед Халибрям Исмаил, ЕГН ..., за член.
 37. В секционна избирателна комисия № 321700065, Милано, Рашко Любомиров Рашков, ЕГН ..., за член.
 38. В секционна избирателна комисия № 321700066, Неапол, Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., за член.
 39. В секционна избирателна комисия № 321700067, Рим, Елина Боянова Петрова, ЕГН ..., за член.
 40. В секционна избирателна комисия № 321600043, Барселона, Полина Венкова Иванова, ЕГН ..., за член.
 41. В секционна избирателна комисия № 324000100, Москва, Цветозар Илиев Генчев, ЕГН ..., за член.
 42. В секционна избирателна комисия № 324000101, Санкт Петербург, Тодор Димитров Андреев, ЕГН ..., за член.
 43. В секционна избирателна комисия № 323100090, Кишинев, Венета Асенова Мицева, ЕГН ..., за член.
 44. В секционна избирателна комисия № 32142700113, Чикаго, Златка Петрова Галунска, ЕГН ..., за член.
 45. В секционна избирателна комисия № 324200107, Лос Анжелис, Борислава Стефанова Стефанова, ЕГН ..., за член.
 46. В секционна избирателна комисия № 324500116, Белград, Марияна Николова Стамова, ЕГН ..., за член.
 47. В секционна избирателна комисия № 324800204, Киев, Павел Танев Страфилов, ЕГН ..., за член.
 48. В секционна избирателна комисия № 324900205, Будапеща, Париса Серафимова Попниколова, ЕГН ..., за член.
 49. В секционна избирателна комисия № 325100211, Хамбург, Людмила Станишева Георгиева, ЕГН ..., за член.
 50. В секционна избирателна комисия № 325200216, Ница, Нико Венцислав Алексиев, ЕГН ..., за член.
 51. В секционна избирателна комисия № 325200212, Бордо, Катя Стоянова Иванова, ЕГН ..., за член.
 52. В секционна избирателна комисия № 325300220, Загреб, Дорина Жак Коен, ЕГН ..., за член.
 53. В секционна избирателна комисия № 325500224, Женева, Алексей Еленков Андреев, ЕГН ..., за член.
 54. В секционна избирателна комисия № 320300003, Баку, Атанаска Кънчева Костадинова, ЕГН ..., за член.
 55. В секционна избирателна комисия № 321900070, Монреал, Лъчезар Георгиев Везенков, ЕГН ..., за член.
 56. В секционна избирателна комисия № 321900071, Отава, Стефка Златева Кацарска, ЕГН ..., за член.
 57. В секционна избирателна комисия № 321900072, Торонто, Николай Георгиев Паскалев, ЕГН ..., за член.
 58. В секционна избирателна комисия № 321100033, Солун, Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., за член.
 59. В секционна избирателна комисия № 321100029, Кавала, Генка Йовчева Пападопулу, ЕГН ..., за член.

 

ІІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. и Решение № 2528-НС от 4 май 2013 г., като презимето на назначената за член на СИК № 324700160, Измир 8, Наташа Стаменова Баева, вместо „Станимирова" и „Симеонова" да се чете „Стаменова"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.05.2013 в 21:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол