Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2548-НС
София, 08.05.2013

ОТНОСНО: коригиране на технически грешки, допуснати в удостоверения за наблюдатели на сдружение „КОРЕКТИВИ“

Постъпило е заявление с вх. № 1517-НС от 08.05.2013 г. от Павел Вълчев, представляващ сдружение „КОРЕКТИВИ", регистрираното с Решение на ЦИК № 2477-НС от 23 април 2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., с искане да бъдат извършени поправки на технически грешки в изписването в удостоверенията на следните имена на наблюдатели:

 1. Румен Киролов Димитров, вместо Румен Кирилов Димитров
 2. Стелла Димимитрова Димитрова, вместо Стелла Димитрова Димитрова
 3. Ганка Божидарова Николова, вместо Гинка Божидарова Николова
 4. Екатерина Александрова Кашева, вместо Екатерина Александрова Каишева
 5. Верислав Христов Големанов, вместо Верослав Христов Големанов
 6. Марийка Петкова Манковска, вместо Марийка Петрова Манковска.

Със заявлението се иска и заличаване като наблюдател на Анна Георгиева Димева. 

Към искането са приложени и оригиналните удостоверения с №№ 10-71, 10-131, 10-199, 10-223, 10-228 и 10-237 от 23.04.2013 г., от които се установяват цитираните грешки.

Към заявлението е приложено и оригинално удостоверение с № 10-175 от 23.04.2013 г., издадено на Анна Георгиева Димева, чието заличаване като наблюдател се иска.

Към заявлението е приложено и оригинално удостоверение с № 10-236 от 23 април 2013 г., издадено на Петър Димков Петров, заличен като наблюдател с Решение на ЦИК № 2526-НС от 04.05.2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдател упълномощения представител на сдружение „КОРЕКТИВИ" Анна Георгиева Димева, извършена с Решение № 2477-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК и анулира издаденото удостоверение с № 10-175 от 23 април 2013 г.

АНУЛИРА издадените удостоверения с №№ 10-71, 10-131, 10-199, 10-223, 10-228 и 10-237 от 23.04.2013 г.

Да се издадат удостоверения на:

 1. Румен Кирилов Димитров
 2. Стелла Димитрова Димитрова
 3. Гинка Божидарова Николова
 4. Екатерина Александрова Каишева
 5. Верослав Христов Големанов
 6. Марийка Петрова Манковска

като наблюдатели, изрично упълномощени представители на сдружение „КОРЕКТИВИ".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2013 в 20:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол