Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2550-НС
София, 08.05.2013

ОТНОСНО: жалби от Младен Червеняков, водач на листата на КП „Коалиция за България“ в 12. многомандатен изборен район – Монтана, срещу решение № 82-НС от 29.04.2013 г. и решение № 91-НС от 30.04.2013 г. на РИК – Монтана

С вх. № 1416-НС от 01.05.2013 г. в ЦИК са постъпили жалба срещу решение № 82-НС от 29.04.2013 г. на РИК - Монтана, и жалба срещу решение № 91-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Монтана. Жалбите са подадени от Анелия Кардашлиева - пълномощник на Младен Червеняков - водач на листата на „Коалиция за България" в 12. МИР - Монтана.

С първата жалба се оспорва решение № 82-НС от 29.04.2013 г. на РИК - Монтана, с което е оставена без уважение жалбата на Младен Червеняков за това, че на територията на област Монтана в нарушение на ИК се разпространява материал на ПП „ГЕРБ" - брошура от 35 стр.

С втората жалба се оспорва решение № 91-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Монтана, с което е оставена без уважение жалбата на Младен Червеняков за това, че в нарушение на ИК на територията на област Монтана се разпространяват материали на ПП „ГЕРБ" - посочената по-горе брошура, бонбони в опаковка със символа на ПП „ГЕРБ", ключодържатели, карти за игра, знаменца със надпис „ГЕРБ".

По преписката са приложени оспорваните решения на РИК -Монтана, както и две брошури на ПП „ГЕРБ", на една от които допълнително е залепено квадратче с изписано и маркирано  числото 15, карти за игра, ключодържател, бонбон и знаменце.

Жалбите са подадени в срок, от лице с правен интерес, срещу решения на РИК, които подлежат на обжалване пред ЦИК, поради което са допустими, а разгледани по същество са неоснователни.

Действително върху кутията и гърба на картите за игра, знаменцето, обвивката на бонбона и ключодържателя на светлосин фон е изписано „ГЕРБ", но те не съдържат  никакъв друг текст или призив за гласуване. Разпространението на такива предмети не нарушава правилата на ИК относно предизборната агитация, защото съгласно § 1, т. 21 от ДР на ИК наименованието и символите на партия, коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смята за агитация. Брошурата, за която в разглежданите жалби се твърди, че представлява агитационен материал, е озаглавена „Отчет за свършеното мандат 2009-2013 г. на народните представите от ПП „ГЕРБ" - област Монтана" и по своето съдържание действително представлява такъв отчет. Тя не съдържа призиви за гласуване в изборите на 12 май 2013 г. Върху една от двете приложени брошури на лицевата част е залепено допълнително квадратче от бял лист със изписан и зачеркнат номер 15, но това е направено допълнително, а не е отпечатано при издаването на брошурата. Поради това също не може да се разглежда като агитационен материал и разпространението й не нарушава разпоредбите на ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 1416-НС от 01.05.2013 г. срещу решение № 82-НС от 29.04.2013 г. на РИК - Монтана и срещу решение № 91-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Монтана.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2013 в 20:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол