Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2555-ПВР/МИ
София, 08.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Трън, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 347 от 27.03.2013 г. от Кристина Тодорова Григорова с молба за освобождаване от длъжността член на ОИК - Трън, и предложение от Иво Данаилов Петров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" -Перник, за промяна в ОИК - Трън. Предлага се на мястото на Кристина Тодорова Григорова да бъде назначен Тодор Красимиров Исаев. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Тодор Красимиров Исаев; пълномощно в полза на Иво Данаилов Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Кристина Тодорова Григорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Тодор Красимиров Исаев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2013 в 20:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол