Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2559-НС
София, 09.05.2013

ОТНОСНО: писмо вх. № 1533-НС от 8 май 2013 г. от генералния директор на Българска национална телевизия

Постъпило е писмо с вх. № 1533-НС от 08.05.2013 г. от генералния директор на Българска национална телевизия с приложен към писмото запис на предизборен клип на КП „ГОРДA България". В писмото се изказва становище, че съдържанието на клипа противоречи на разпоредбита на чл. 134, ал. 5 от ИК, тъй като накърнява доброто име на кандидатите. Прави се искане Централната избирателна комисия да изкаже становище относно допустимостта на клипа.

Централната избирателна комисия, след като прегледа приложения към писмото на генералния директор на БНТ запис на предизборен клип на КП „ГОРДА България" констатира, че съдържанието на клипа накърнява добрите нрави и доброто име на засегнатите от клипа кандидати на друга политическа сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приложеният към писмо с вх. № 1533-НС от 08.05.2013 г. от генералния директор на Българската национална телевизия запис на клип на КП „ГОРДА България" противоречи на разпоредбите на чл. 134, ал. 5 от ИК и не следва да бъде излъчван по БНТ.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия до Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.05.2013 в 22:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол