Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 256-МИ
София, 29.04.2014

ОТНОСНО: единна номерация на избирателните секции в Република България за произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и чл. 8, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е номерът на областта, както следва:

01 - Благоевград

02 - Бургас

03 - Варна

04 - Велико Търново

05 - Видин

06 - Враца

07 - Габрово

08 - Добрич

09 - Кърджали

10 - Кюстендил

11 - Ловеч

12 - Монтана

13 - Пазарджик

14 - Перник

15 - Плевен

16 - Пловдив

17 - Разград

18 - Русе

19 - Силистра

20 - Сливен

21 - Смолян

22 - София-град

23 - София-област

24 - Стара Загора

25 - Търговище

26 - Хасково

27 - Шумен

28 - Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - номерът на секцията в административния район.

2. Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции за нови и частични избори за общински съветници и кметове не по-късно от 35 дни преди изборния ден, утвърждават тяхната номерация и адрес и уведомяват за това Общинската избирателна комисия.

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред общинската избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява публично. Решението на ОИК може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.04.2014 в 22:08 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол