Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2567-НС
София, 09.05.2013

ОТНОСНО: замяна в регистрирани анкетьори на „МЕДИАНА” ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1538-НС от 08.05.2013 г. от Кольо Колев - управител на „МЕДИАНА" ООД, регистрирано с решение на ЦИК № 2492-НС от 26.04.2013 г. като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Със заявлението се иска замяна на един анкетьор на агенцията в гр. Пазарджик, поради заболяване и регистриране на нов анкетьор. Иска се в секция в гр. Лом да бъде регистриран още един анкетьор, по причина, че е възможно в последния момент да са наложи замяна. Към заявлението са приложени пълномощно от Кольо Колев в полза на Полина Костадинова Иванова с право да подаде заявлението за промяна на анкетьорите в ЦИК и оригинала на издаденото удостоверение на анкетьора, чиято замяна се иска - Ардашес Кеворк Берберян.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21а, чл. 137, ал. 1 и чл. 137б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА като анкетьор на „МЕДИАНА" ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Ардашес Кеворк Берберян и анулира издаденото му удостоверение.

РЕГИСТРИРА като анкетьори на „МЕДИАНА" ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Петър Емилов Козарев и Йордан Александров Симеонов.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.05.2013 в 18:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол