Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2598-НС
София, 11.05.2013

ОТНОСНО: жалба от Трифон Митев, упълномощен представител на „Коалиция за България“ срещу решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 1680-НС от 11.05.2013 г. от Трифон Митев, упълномощен представител на „Коалиция за България" срещу решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК - Стара Загора.

Според жалбоподателя с оспореното решение РИК - Стара Загора не е взела отношение по оплакването в жалбата пред нея, че не е посочено конкретното лице, което ще състави избирателния списък в посочената избирателна секция, а именно в секция № 272400005 в гр. Павел баня, с адрес ПРО ЕАД (курортен комплекс).

Изложени са също така твърдения, че ПРО ЕАД, където е открита секцията, не е болнично заведение, а е хотел. Поради което не попада в кръга на заведенията, изчерпателно посочени в чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс. Съгласно чл. 42, ал. 3 от ИК, управителят има задължението не по-късно от 48 часа преди изборния ден да уведоми органите по чл. 40, ал. 1 от ИК включените в избирателния списък на социално заведение лица да бъдат заличени от избирателните списъци в секционните избирателни комисии по постоянен адрес.  

Твърди се също така, че атакуваното решение на РИК - Стара Загора е непълно, тъй като не се е произнесла по всички въпроси с които е сезирана. В жалбата са изложени твърдения, че в избирателния списък на тази секция са включени 330 избиратели, а само за 93 от тях са подадени данни към общинските администрации по постоянен адрес за заличаването им от списъците по постоянен адрес. Иска се отмяна на решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК - Стара Загора. Жалбоподателят моли също така да се отмени решение на РИК (чийто номер не е посочен) Стара Загора, с което е допуснато откриване на секция № 272400005 в гр. Павел баня. 

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. С решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. правилно РИК -  Стара Загора е приела, че КБЛХ „Павел баня" представлява рехабилитационен комплекс - социално заведение по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ИК и управителят на дружеството съобразно закона следва да изготви списъка с избиратели по чл. 42, ал. 2 от ИК. Секцията в рехабилитационния комплекс на ПРО ЕАД е образувана от кмета на община „Павел баня" със Заповед № 188 от 15 март 2013 г., като заповедта е влязла в сила и не е обжалвана, каквато възможност жалбоподателят е имал в установения от закона срок.

 

По отношение на искането на жалбоподателя да се отмени решение на РИК - Стара Загора (чийто номер не е посочен), с което е допуснато откриване на секция № 272400005 в гр. Павел баня, същото не може да бъде уважено, тъй като не става въпрос кое решение се обжалва, и освен това не е в правомощията на РИК - Стара Загора да открива избирателна секция. 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата от Трифон Митев, упълномощен представител на „Коалиция за България" срещу решение № НС-27-092 от 10 май 2013 г. на РИК - Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.05.2013 в 20:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол