Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 26-ПВР
София, 14.07.2011

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 7 и чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия предава на ГД "ГРАО" в МРРБ незабавно след получаването списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за проверка на данните в него. Проверката на списъците се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИК. 

2. Проверката следва да бъде извършена не по-късно от 26.08.2011 г. включително (57 дни преди изборния ден).

3. Проверката обхваща записите от трите имена и единен граждански номер само при наличие на саморъчен подпис.

Когато в хода на проверката се установят 7000 коректни записи, ГД "ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. При проверката на списъците се спазва следната процедура:

а) секретарят на ЦИК или друг специално упълномощен член на ЦИК предава по опис приетия от комисията списък на избиратели по чл. 82, ал. 3, т. 7  от ИК на служител от ГД "ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- наименованието на политическата партия;

- видът на избора, в който се иска регистрация на партията;

- датата и часът на постъпване на подписката в ЦИК;

- заявеният от партията брой на подписите;

- броят  на листовете на списъка;

б) след проверка на данните от списъка ГД "ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите, участвали в подписката;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в подписката;

* брой лица, участвали в предходни подписки за същия вид избор;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по буква "б" се подписва от директора на ГД "ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК. Разписката се подписва от секретаря на ЦИК или от изрично упълномощен член на ЦИК и от служител на ГД "ГРАО" в МРРБ.

5. Централната избирателна комисия установява резултата от списъка на база извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.07.2011 в 09:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол