Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2602-НС
София, 12.05.2013

ОТНОСНО: промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и поправки на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК

Постъпили са писма с вх. № 1746-НС от 11.05.2013 г., № 1748-НС от 12.05.2013 г. и № 1755-НС от 12.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната и поправки на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 321600056, Испания, Местолес, Райна Петкова Атанасова, ЕГН ..., като член.

2. От секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Николай Киров Зидаров, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Андрей Илиев Йорданов, ЕГН ..., като член.

4. От секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Байрамали Мустафа Анадол, ЕГН ..., като член.

5. От секционна избирателна комисия № 324700155, Турция, Измир 3, Надежда Деянова Мартинова, ЕГН ..., като член.

6. От секционна избирателна комисия № 324700158, Турция, Измир 6, Ахмед Мустафа Мустафа, ЕГН ..., като член.

7. От секционна избирателна комисия № 324700159, Турция, Измир 7, Боян Викторов Ангелов, ЕГН ..., като член.

8. От секционна избирателна комисия № 324700160, Турция, Измир 8, Фатме Фейимова Кьорова, ЕГН ..., като член.

9. От секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Недко Насков Огнянов, ЕГН ..., като председател.

10. От секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Нериман Юсеин Мустафа, ЕГН ..., като член.

11. От секционна избирателна комисия № 324700182, Турция, Люлебургаз, Рени Симонова Баджиева, ЕГН ..., като член.

12. От секционна избирателна комисия № 324700189, Турция, Сердиван Джевджет Мехмед Ибрям, ЕГН ..., като секретар.

 

13. От секционна избирателна комисия № 324700166, Турция, Истанбул 3, Садък Хамит Махмуд, ЕГН ..., като член.

14. От секционна избирателна комисия №324700166, Турция, Истанбул 3, Тефик Фикрет Мустафа, ЕГН ..., като член.

15. От секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Марин Илиянов Маринов, ЕГН ..., като секретар.

16. От секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Мариела Андреева Матеева, ЕГН ..., като член.

17. От секционна избирателна комисия № 324700168, Турция, Истанбул 5, Радан Радев Янков, ЕГН ..., като член.

18. От секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6,  Айдън Али Хадживейсал, ЕГН ..., като зам.-председател.

19. От секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6, Байрам Несад Хаки, ЕГН ..., като член.

20. От секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Хикмет Али Хадживейсал, ЕГН ..., като член.

21. От секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Емил Филипов Йосифов, ЕГН ..., като член.

22. От секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Илхан Ахмет Салъ, ЕГН ..., като секретар.

23. От секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Нурдживан Идириз Байраклъ, ЕГН ..., като член.

24. От секционна избирателна комисия № 324700146, Турция, Бурса 24, Севгинар Байрам Хасан, ЕГН ..., като секретар.

25. От секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І - Анжелика Гошова Балджийска, ЕГН ..., като член.

26. От секционна избирателна комисия № 320700010, Белгия, Брюксел ІІ - Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., като член.

27. От секционна избирателна комисия № 320900015, Великобритания, Глазгоу, Анелия Стоянова Петкова, ЕГН ..., като секретар.

28. От секционна избирателна комисия № 320900014, Великобритания, Бирмингам, Велислав Илков Велев, ЕГН ..., като зам.-председател.

29. От секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Мартин Сидеф Молов,ЕГН ..., като председател.

30. От секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Наид Рахимов Моламахмудов, ЕГН ..., като член.

 

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 321600056, Испания, Местолес, Елена Атанасова Тодорова, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Семра Себатин Шакир, ЕГН ..., за член.

3. В секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Хикмет Касим Ибрям, ЕГН ..., като член.

4. В секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Джелал Осман Ахмед, ЕГН ..., за член.

5. В секционна избирателна комисия № 324700155, Турция, Измир 3, Сами Расим Осман, ЕГН ..., за член.

6. В секционна избирателна комисия № 324700158, Турция, Измир 6, Шерифе Мюмюн Бекир, ЕГН ..., за член.

7. В секционна избирателна комисия № 324700159, Турция, Измир 7, Сюзан Рафет Гючлю, ЕГН ..., за член.

8. В секционна избирателна комисия № 324700160, Турция, Измир 8, Светла Малинова Калинова, ЕГН ..., за член.

9. В секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Исак Тодоров Огнянов, ЕГН ..., за председател.

10. От секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Хикмет Сами Исмаил, ЕГН ..., за член.

11. В секционна избирателна комисия № 324700182, Турция, Люлебургаз, Юлкю Алиева Халилова, ЕГН ..., за член.

12. В секционна избирателна комисия № 324700189, Турция, Сердиван, Незиха Расим Хасан, ЕГН ..., за секретар.

13. В секционна избирателна комисия № 324700166, Турция, Истанбул 3, Ерджан Хюсеин Хасан, ЕГН ..., за член.

14. В секционна избирателна комисия №324700166, Турция, Истанбул 3, Айтен Мехмедова Мюмюнова, ЕГН ..., за член.

15. В секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Севгинар Ибрахинм Али, ЕГН ..., за секретар.

16. В секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Юксел Мухарем Осман, ЕГН ..., за член.

17. В секционна избирателна комисия № 324700168, Турция, Истанбул 5, Джуверие Ешрефова Хасанова, ЕГН ..., за член.

18. В секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6, Деана Ангелова Камберова, ЕГН ..., за зам.-председател.

19. В секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6, Хафизе Хасан Джинали, ЕГН ..., за член.

20. В секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Синан Себатинов Караахмедов, ЕГН ..., за член.

21. В секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Гюлхан Мджит Мехмед, ЕГН ..., за член.

22. В секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Галя Живкова Христова, ЕГН ..., за секретар.

23. В секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Нежда Ахмед Деде, ЕГН ..., за член.

24. В секционна избирателна комисия № 324700146, Турция, Бурса 24, Мухамед Мюмюн Мустафа, ЕГН ..., за секретар.

25. В секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І, Йордан Василев Маринов, ЕГН ..., за член.

26. В секционна избирателна комисия № 320700010, Белгия, Брюксел ІІ, Галина Константинова Костова, ЕГН ..., за член.

27. В секционна избирателна комисия № 320900015, Великобритания, Глазгоу, Антон Димитров Белев, ЕГН ..., за секретар.

28. В секционна избирателна комисия № 320900014, Великобритания, Бирмингам, Светла Христова Дионисиева, ЕГН ..., за зам.-председател.

29. В секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Басри Мустафа Осман, ЕГН ..., за председател.

30. В секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Бюлент Бейтулов Исуфов, ЕГН ..., за член.

 

ІІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки:

В Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. фамилното име на назначения за секретар  в СИК № 324700160, Турция, Измир 8, Северин Северинов Мартинов,ЕГН ..., да се чете „Мартинов" вместо „Асенов".

В Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. бащиното име на назначената за член в СИК № 324700160, Турция, Измир 8, Наташа Стаменова Баева, ЕГН ..., да се чете „Стаменова" вместо „Станимирова".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

МХ/ЛТ

* Публикувано на 12.05.2013 в 10:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол