Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2603-НС
София, 12.05.2013

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № 1736-НС от 11.05.2013 г. от Михаил Панайотов Мутафчиев, Любка Асенова Казакова-Ташева, Асен Стоичков Петров, Иван Димитров Ангелов - членове на секционни избирателни комисии в община Дупница, срещу решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, с което без тяхно знание жалбоподателите са били освободени от състава на секционните избирателни комисии, в които са били назначени преди това с решения на РИК № 10 - Кюстендил, и на тяхно място са били назначени други лица.

Към жалбата са приложени: атакуваното решение, предложение вх. № 239 от 10 май 2013 г. за замяна в съставите на СИК от ПП „Атака" и 42 бр. заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, пълномощно в полза на Владислав Кирилов Лехчански и копие от протокол № 17 от 10 май 2013 г. от заседание на комисията.

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

От приложените към жалбата копия от решения на РИК № 10 - Кюстендил, протокол от заседание, предложения на представляващия ПП „Атака" за замяна на членове в СИК и заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК се установява, че действително е извършена такава замяна на членове на СИК, за каквато се твърди в жалбата. От приложените към преписката заявления по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ИК от името на жалбоподателите се установява, че те очевидно не са подписани от тях, така както заявяват те.

С оглед на изложеното се установява, че решение № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, е издадено в нарушение на разпоредбата по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс. За извършената замяна не е налице собствено желание на членовете на СИК (жалбоподателите) да бъдат освободени от състава на съответната комисия. Ето защо атакуваното решение следва да бъде отменено в частта му, с която е постановено освобождаването на:

‑ Михаил Панайотов Мутафчиев от състава на СИК № 104800010 и на негово място е назначена Александрина Ивова Димитрова;

- Любка Асенова Казакова-Ташева от състава на СИК № 104800028 и на нейно място е назначена Радосвета Крумова Петрова;

- Асен Стоичков Петров от състава на СИК № 104800070 и на негово място е назначена Елена Цанева Георгиева;

- Иван Димитров Ангелов  от състава на СИК № 104800071 и на негово място е назначен Стоян Цанев Рударски.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал.3 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 129-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 10 - Кюстендил, в частта му, с която е постановено освобождаването на:

‑ Михаил Панайотов Мутафчиев от състава на СИК № 104800010 и на негово място е назначена Александрина Ивова Димитрова;

- Любка Асенова Казакова-Ташева от състава на СИК № 104800028 и на нейно място е назначена Радосвета Крумова Петрова;

- Асен Стоичков Петров от състава на СИК № 104800070 и на негово място е назначена Елена Цанева Георгиева;

- Иван Димитров Ангелов  от състава на СИК № 104800071 и на негово място е назначен Стоян Цанев Рударски.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.05.2013 в 13:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол