Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2606-НС
София, 12.05.2013

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпило е писмо с вх. № 1765-НС от 12.05.2013 г. от Ебазел Кязим Ахмед, регистриран с решение на ЦИК № 2462-НС от 21 април 2013 г., като наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването на единния граждански номер.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 и § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                                Р Е Ш И:

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 7-312/21.04.2013 г., издадено на Ебазел Кязим Ахмед, поради допусната техническа грешка.
Да се издаде удостоверение на Ебазел Кязим Ахмед, ЕГН ..., като наблюдател, изрично упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.05.2013 в 13:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол