Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2614-НС
София, 12.05.2013

ОТНОСНО: сигнали за нарушения на предизборната кампания в деня за размисъл – 11.05.2013 г., от страна на доставчици на медийни услуги – TV 7, NEWS 7, телевизия СКАТ

Постъпили са множество сигнали за нарушаване на реда за предизборната кампания от следните доставчици на медийни услуги - TV 7, NEWS 7, телевизия СКАТ в деня за размисъл - 11.05.2013 г.

Във връзка с осъществяваното наблюдение на предизборната кампания с вх. № 1770-НС от 12.05.2013 г. Съветът за електронни медии е изпратил по компетентност на ЦИК записи на програмното съдържание, излъчвано по програми TV 7, NEWS 7 и СКАТ в деня за размисъл - 11.05.2013 г. за времето от 15,00 до 23,00 ч.

След като се запозна със съдържанието на изпратените записи, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

В пресконференциите, излъчени по горецитираните програми, на политическите партии - ДПС, България на гражданите, Атака, СДС, ДСБ, както Коалиция за България, се коментира акцията на прокуратурата и ДАНС, извършена по-рано същия ден, в печатницата „Мултипринт" в Костинброд и откритите по данни на прокуратурата 350 хиляди бюлетини. Партиите изразяват своите притеснения за изборите, отправят се обвинения към една определена политическа партия - ПП „ГЕРБ". Почти всички партии правят и свои технически предложения, изразяващи се в допълнителни отбелязвания по бюлетината, отлагане на изборите и отпечатване на нови бюлетини. призовават за висока избирателна активност, за участие в изборите и се изразява загриженост за нормалното протичане на изборите. В нито една от пресконференциите обаче не се съдържат призиви за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии в изборите на 12 май 2013 г.

В предаването „Паралакс" на телевизия СКАТ, излъчено между 18,00 и 19,00 ч., както и излъчваните по NEWS 7 в периода 15,00 - 23,00 ч. на 11 май 2013 г. се коментират резултатите от проведената специализираната операция на прокуратурата и ДАНС. В предаванията и по двете телевизии журналистите и интервюираните лица изразяват становища, че ПП „ГЕРБ" се подготвя да фалшифицира и манипулира изборите, по отношение на тази партия и двама кандидати за народни представители от нейните листи - Бойко Борисов и Цветан Цветанов, са използвани епитети и квалификации, накърняващи честта и доброто име на партията и на кандидатите, както и морала и добрите нрави. В предаванията също не се съдържат конкретни призиви за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии в предстоящите избори.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия достигна до следните правни изводи:

Съгласно императивната разпоредба на чл. 133, ал. 6 от ИК не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Определението за агитация се съдържа в § 1, т. 21 на ИК, която е въведена с ЗИД на ИК, публикуван в „Държавен вестник", бр. 17 от 2013 г. Съгласно тази правна норма „агитация" е призив за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии при участие в изборите. Определеното в чл. 133, ал. 6 обозначение „предизборна" указва периода, в който се извършва тази агитация, а именно указания в чл. 128 от ИК 30-дневен срок преди изборния ден. Процесните телевизионни предавания са излъчени в периода по чл. 133, ал. 6 от ИК - в деня за размисъл, 24 часа преди изборния ден, но въпреки че съдържанието им накърнява честта и доброто име на кандидатите за народни представители Бойко Борисов и Цветан Цветанов и уронва престижа на ПП „ГЕРБ", то не попада в определението „агитация" по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ИК, тъй като становищата на журналистите и изявленията на политическите партии и другите интервюирани лица не съдържат конкретни призиви за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии в изборите на 12 май 2013 г.

Предвид принципа на законоустановеност на нарушението и предвиденото за него наказание, постановен в българското административнонаказателно право в чл. 2, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Централната избирателна комисия не може да приложи санкциите, предвидени в Глава петнадесета на Изборния кодекс, и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс от следните доставчици на медийни услуги - TV 7, NEWS 7, телевизия СКАТ в деня за размисъл - 11.05.2013 г. за излъчените от тях предавания в периода от 15,00 до 23,00 ч. на 11 май 2013 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2013 в 10:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол