Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2620-НС
София, 12.05.2013

ОТНОСНО: жалба от Цветомир Паунов – административен секретар на ПП „ГЕРБ“

Постъпила е жалба по електронната поща от Цветомир Паунов - административен секретар на ПП „ГЕРБ", с вх. № 42 от 12.05.2013 г. в регистъра на жалбите.

В жалбата се сочат оплаквания за нарушение на Изборния кодекс при провеждане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден от КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите". Твърди се, че цитираните партии са поставили на интернет страниците си политически послания и призиви с отбелязване на номера на съответната партия и че с тези си действия извършват открита предизборна агитация в нарушение на чл. 133, ал. 6 от ИК.

Към жалбата са представени разпечатки от интернет страниците на цитираните партии.

Жалбата е подадена в срок. Същата е допустима и разгледана по същество е основателна. В § 1, т. 21 от ДР на Изборния кодекс се съдържа легалната дефиниция на „агитация". В Изборния кодекс е посочено, че агитация е призив за подкрепа за определено лице, партия или коалиция от партии при участие в изборите.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с постъпилата жалба, приложените към нея разпечатки от интернет страниците на КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите", както и със самите интернет страници на цитираните партии, констатира, че в същите се съдържа информация, представляваща недвусмислено и разбираемо послание към гражданите да гласуват за определена политическа сила. Интернет страницата на ПП „Движение „България на гражданите" съдържа номера в бюлетината на политическата партия с отбелязан върху нея знак „Х", както и послание с лика на Меглена Кунева „Да отхвърлим това робство". Интернет страницата на ПП „Движение за права и свободи" съдържа номера в бюлетината на политическата партия с отбелязан върху нея знак „Х", както и послание „Гласувай с № 40 в бюлетината". Интернет страницата на КП „Коалиция за България" съдържа номера в бюлетината на коалицията с отбелязан върху нея знак „Х", лика на Сергей Станишев и аудио-визуално произведение с продължителност от 1 мин., съдържащо недвусмислено послание и призив към гражданите за гласуване за „Коалиция за България с № 5 в интегралната бюлетина". Цитираните аудио-визуални материали представляват предизборна агитация в деня на изборите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че аудио-визуалните материали в интернет страниците на КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите" в изборния ден на 12 май 2013 г. представляват предизборна агитация, тъй като съдържат послания, които пряко могат да повлияят на волята на избирателите. На основание чл. 133, ал. 6 от ИК такава агитация е забранена в изборния ден и представлява нарушение.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УВАЖАВА ЖАЛБАТА жалбата на Цветомир Паунов - административен секретар на ПП „ГЕРБ".

УКАЗВА КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите" да свалят от интернет страниците си аудио-визуалните материали, съдържащи предизборна агитация.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.05.2013 в 22:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол