Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 270-ЕП
София, 30.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-25 от 29.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 46 (четиридесет и шест) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 46 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Неше Шинасиева Камберова

2.

Юзлем Юсеинова Лютфиева

3.

Севинч Алиева Аблекимова

4.

Юзлем Исметова Кадир

5.

Найден Андреев Асенов

6.

Емине Мохаремова Шантурова

7.

Нургюл Билял Казакова

8.

Ивайло Северинов Ангелов

9.

Нурхан Неджмиев Казаков

10.

Вилдан Адил Бейтула

11.

Ренел Расимова Бейтулова

12.

Гюлсевин Шабанова Ахмед

13.

Емине Хюсеинова Хюсеин

14.

Сейфидин Вели Ислям

15.

Илияз Османов Мусов

16.

Юмгюл Исмаил Палаз

17.

Гюлназ Алиева Абтишева

18.

Сабрие Реджебова Мусова

19.

Бюнямин Басриев Джиниев

20.

Ружди Ерджанов Хаджиоглуев

21.

Алкин Мехмед Дауд

22.

Бейхан Велиев Чилхасанов

23.

Зия Кязимов Генджев

24.

Севгин Билялов Ибошев

25.

Тодор Христов Стефанов

26.

Нурджихан Салиева Мохаремова

27.

Шенгюл Еминова Хасанова

28.

Несибе Нааитова Идаетова

29.

Севдие Мехмедова Реджебова

30.

Емел Реджебова Тахирова

31.

Хюсеин Съдков Хюсеинов

32.

Мехмед Хюсеинов Мехмедов

33.

Нурсен Нихатова Салиева

34.

Белма Хюсню Кючюк

35.

Ревазие Юмер Терзи

36.

Емел Идает Емин

37.

Мехмед Фикриев Торлаков

38.

Емине Халит Азисова

39.

Юмер Илиязов Юмеров

40.

Илмаз Шамсидин Рахман

41.

Муса  Али  Борикар

42.

Мехмед Ибрахим Мандраджиев

43.

Иво Младенов Алендаров

44.

Сюлейман Ибрахим Енгяр

45.

Мехмед Мустафа Съртев

46.

Салих Мустафа Муса

 

Отказва да регистрира Сезгин Кязимов Ялучев, ЕГН ....

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.05.2014 в 01:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол