Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2714-ПВР/МИ
София, 12.06.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 505/12.06.2013 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. Предлага се на мястото на Пламена Микова Маринова - председател на ОИК, да бъде назначен Велин Марков Жеков. Към предложението са приложени: заявление от Пламена Микова Маринова за освобождаването й като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копиe от дипломата за завършено висше образование на Велин Марков Жеков и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Варна, област Варна, Пламена Микова Маринова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Варна, област Варна, Велин Марков Жеков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.06.2013 в 18:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол