Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2719-ПВР/МИ
София, 19.06.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 529/19.06.2013 г. от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „Движение за права и свободи" - гр. Ветово, за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Севинч Зюхтюева Реджебова - член на ОИК, да бъде назначена Халиме Юсеинова Терзи. Към предложението са приложени: заявление от Севинч Зюхтюева Реджебова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Халиме Юсеинова Терзи и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Севинч Зюхтюева Реджебова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Халиме Юсеинова Терзи, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.06.2013 в 17:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол