Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2729-МИ
София, 28.06.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Либерален алианс“ срещу решение № 466 от 17.06.2013 г. на ОИК – Варна

Постъпила е жалба с вх. № 552 от 24.06.2013 г. от представляващия ПП „Либерален алианс" Веселин Марешки срещу решение № 466 от 17.06.2013 г. на ОИК - Варна, с което се дават указания на кмета на гр. Варна да осъществява контрол по спазването на Заповед № 1824 от 30 май 2013 г. относно поставянето на агитационни материали на определените за това места и да премахва и изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс и поставени извън посочените места в Заповед № 1824 от 30 май 2013 г. Към заповедта е приложено копие от атакуваното решение с отбелязване върху него за датата и часа на обявяването му. Прави се оплакване за незаконосъобразност на решението и се иска отмяната му.
Общинската избирателна комисия е изпратила по имейла на ЦИК копия от сигнал от Павел Тодоров Димитров - представляващ ИК за издигане кандидатурата на Христо Бозов за независим кандидат за кмет на гр. Варна, и протокол № 78 от 17.06.2013 г. на ОИК - Варна.
Жалбата е допустима като подадена в срок от участваща в частичните избори за кмет на община Варна, насрочен за 30 юни 2013 г., политическа сила.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Атакуваното решение е незаконосъобразно и немотивирано. Общинската избирателна комисия се е произнесла по сигнал от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Христо Бозов за кмет на Варна, в който се прави оплакване, че политическата партия, представлявана от жалбоподателя, е разлепила плакати извън местата, определени за тази цел, както и че снимката на кандидата Христо Бозов без негово съгласие е използвана в предизборния плакат на ПП „Либерален алианс".
Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на изложените в сигнала твърдения. Липсват мотиви към атакуваното решение. Компетентността на ОИК по отношение контрола за поставяне на агитационни материали е уредена в разпоредбите на чл. 134, ал. 4 във чл. 135 от ИК. Констатации за нарушения за тези разпоредби в мотивите няма. Не са налице основанията от цитираните разпоредби на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 17 от ИК. В ал. 1, т. 1 от чл. 33 от ИК се урежда общата компетентност на ОИК за контрол за спазване на разпоредбите на ИК, сред които е и текстът на чл. 134, ал. 3 от ИК, но в мотивите липсва констатация за извършено нарушение на този текст от страна на ПП „Либерален алианс".
Не е налице нарушение и на т. 17 от чл. 33, ал. 1 от ИК, доколкото този текст се отнася до контрол на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги, поради което е неотносим към разглеждания от ОИК сигнал.
В Изборния кодекс не е уредена правна възможност ОИК да дава указания на кмета на общината да премахва агитационни материали, без да е налице изрично решение на ОИК по чл. 134, ал. 7 от ИК с конкретни констатации за наличието на разпространени или поставени агитационни материали в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Правните последици, предвидени в този текст, ще настъпят само след приемане на решение от ОИК, в което се констатира извършването на конкретно нарушение, а не прехвърляне на функциите на ОИК върху друг орган.
Предвид изложеното и поради липса на произнасяне по сигнала преписката следва да се върне на ОИК - Варна за извършване на проверка и произнасяне по съществото на сигнала.
С оглед на изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 и 17 и чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 466 от 17.06.2013 г. на ОИК - Варна като незаконосъобразно.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Варна за извършване на проверка и произнасяне по съществото на сигнал вх. № 67 от 10.06.2013 г.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.06.2013 в 14:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол