Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2737-НС
София, 03.07.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ АД по Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. и освобождаване на банкова гаранция

Във връзка с постъпило писмо вх. № 2114-НС от 30.06.2013 г. относно изпълнение на всички дейности по т. 1.1., изброени в т. 5.1.1. и 5.1.2. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. за компютърна обработка в РИК и ЦИК на протоколите на СИК за резултатите от гласуването за народни представители на 12 май 2013 г. и издаване на Бюлетин с резултатите от изборите, в т.ч. на технически носител, във връзка с Решение № 2682-НС от 27 май 2013 г. на ЦИК и във връзка с приемо-предавателен протокол от 21.06.2013 г. между ЦИК и „Информационно обслужване" АД, ведно с препис-извлечения от протоколи № 341 от 20.06.2013 г. и № 343 от 26 юни 2013 г. и на основание т. 6.4. от цитирания договор Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА работата по т. 5.1.2. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. на изпълнителя „Информационно обслужване" АД и предлага да се изплати предвиденото възнаграждение по т. 5.1.2. от договора.

ПРИЕМА окончателно работата на „Информационно обслужване" АД по Договор № 1-НС от 16.04.2013 г.

На основание т. 7.3. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. връща оригинала на банковата гаранция, издадена от Уни Кредит Булбанк, изх. № 70/0863 от 12.04.2013 г. (961DG1131020403) за изпълнение на цитирания договор.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.07.2013 в 10:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол