Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2739
София, 03.07.2013

ОТНОСНО: конкурс за главен секретар на ЦИК

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 20 юни 2013 г. и докладна записка от и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски с вх. № 543/21.06.2013 г. с приложени проекти на документи относно обявяване на конкурс за главен секретар и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26а от Изборния кодекс, чл. 35, ал. 1 от правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА конкурс за главен секретар в администрацията на ЦИК.
УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.
Обявлението за конкурса да се изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията към Министерския съвет, в един централен ежедневник и на интернет страницата на Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.07.2013 в 10:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол