Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2740-ПВР/МИ
София, 05.07.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

Постъпило е заявление с вх. № 618/05.07.2013 г. от Калоян Драгомиров Паргов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", за предсрочно прекратяване пълномощията на секретаря на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, назначаване на нейно място на Илия Константинов Илиев, досегашен член на ОИК, а на мястото на Илия Констатинов Илиев да бъде назначена за член на ОИК Живка Василева Котева. Към заявлението са приложени: заявление от Диана Диана Нинова Тонова за прекратяване пълномощията й като секретар на ОИК; копие на заповед № КВ-263 от 02.07.2013 г. за назначаване на Диана Нинова Тонова за заместник-областен управител на област София; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Живка Василева Котева; копие от дипломата за завършено висше образование на Живка Василева Котева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Столична община, Илия Константинов Илиев, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, Живка Василева Котева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.07.2013 в 15:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол