Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2753-МИ
София, 15.07.2013

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „28 март 2013 г.".

3. В точки 31 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „30 август 2013 г.".

4. В точки 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „31 август 2013 г.".

5. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „29 август 2013 г.".

6. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „29 септември 2013 г.".

7. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „8 септември 2013 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.07.2013 в 18:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол