Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2763-ПВР/МИ
София, 14.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 720/08.08.2013 г. от Руси Вадимов Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Девин, за промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян. Предлага се на мястото на Ирина Асенова Уйковска - зам.-председател на комисията, да бъде назначена Мария Георгиева Андонова, на мястото на Васил Симеонов Василев - член на комисията, да бъде назначен Веселин Руменов Порязов и на мястото на Димитрина Георгиева Георгиева - член на комисията, да бъде назначен Юри Рашков Бочуков. Към предложението са приложени: заявления от Ирина Асенова Уйковска, Димитрина Георгиева Георгиева и Васил Симеонов Василев за освобождаването им от състава на ОИК - Девин; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мария Георгиева Андонова, Веселин Руменов Порязов и Юри Рашков Бочуков; копия от дипломите за завършено висше образование на Веселин Руменов Порязов и Юри Рашков Бочуков и копие от дипломата за завършено полувисше образование на Мария Георгиева Андонова; 3 бр. пълномощни и протокол № 6 от 02.08.2013 г. от проведено заседание на Общинското ръководство и членове на ПП „ГЕРБ" - Девин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Девин, област Смолян, Ирина Асенова Уйковска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Васил Симеонов Василев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Димитрина Георгиева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Девин, област Смолян, Мария Георгиева Андонова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Веселин Руменов Порязов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Юри Рашков Бочуков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2013 в 17:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол