Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2779-ПВР/МИ
София, 14.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник, назначена с Решение № 264-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № 725/12.08.2013 г. от вр. и.д. кмет на община Ковачевци Любомир Цветков, за промена в съства на ОИК - Ковачевци, област Перник. Предлага се на мястото на члена на комисията Александър Драгомиров Тодоров да бъде назначен Христо Бойков Павлов. Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 301 от 06.07.2013 г.; предложение от „Синята коалиция"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Христо Бойков Павлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на Александър Драгомиров Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ковачевци, област Перник, Христо Бойков Павлов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2013 в 18:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол