Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2780-НС
София, 14.08.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик Иван Йорданов с вх. № 2132-НС от 31.07.2013 г. на ЦИК с искане за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., поради необходимост от изваждане на съхраняваните в помещението неизползвани бюлетини с цел тяхното унищожаване.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва в случаите и по реда на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК. Писмото на МС, визирано в искането на областния управител, касае само неизползвани и неразпределени книжа и материали. Прибраните за съхранение изборни книжа и материали по реда на чл. 233 от ИК не подлежат на унищожаване преди изтичане на срока за архивирането им.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., на РИК № 13 - Пазарджик, област Пазарджик, по искането на областния управител на област Пазарджик.

Решението да се изпрати на областния управител на област Пазарджик.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2013 в 18:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол