Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2784-МИ
София, 19.08.2013

ОТНОСНО: утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели

На основание § 114, ал. 3, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ИК (ДВ, бр. 17 от 2013 г.) и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кмет на община с население под 30 000 избиратели с номера от № 1-ПК до № 8-ПК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2013 в 20:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол