Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2785-ПВР/МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Трън, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 733 от 15.08.2013 г. от д-р Вяра Церовска - областен координатор на ПП „ГЕРБ" съгласно пълномощно № КО-Г-093 от 16.07.2013 г. Към предложението е приложено заявление от Валентина Емилова Димитрова за освобождаване от длъжност член на ОИК - Трън. На нейно място се предлага да бъде назначена за член на ОИК - Трън Цветелина Йорданова Василева. Налице са изискуемите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 16 от ИК - декларация; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Валентина Емилова Димитрова, ЕГН..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Цветелина Йорданова Василева, ЕГН ........

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол