Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2786-ПВР/МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 737/16.08.2013 г. от д-р Бистра Павловска - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Белене. Приложени са молби за освобожаване от състава на ОИК - Белене от Даниел Пламенов Минев, Светла Георгиева Савова и Цветомира Матеева Арабаджиева. Предлага се на тяхно място да бъдат назначени за членове на ОИК - Белене, Стефан Лоринов Томов, Силвия Димитрова Христанова и Ралица Александрова Ангелова. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложените за членове на ОИК: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Даниел Пламенов Минев, ЕГН...., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Светла Георгиева Савова, ЕГН...., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Цветомира Матеева Арабаджиева, ЕГН....., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Стефан Лоринов Томов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Силвия Димитрова Христанова, ЕГН...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Ралица Александрова Ангелова, ЕГН.....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол