Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2787-ПВР/МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 744/21.08.2013 г. от Салих Аршински - председател на Областния съвет на ДПС - Смолян, за промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян. Предлага се на мястото на Здравка Стефанова Василева - член на ОИК, да бъде назначен Владимир Ивов Адъров. Към предложението са приложени: молба от Здравка Стефанова Василева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Халиме Юсеин Терзи и  пълномощно в полза на Салих Рамадан Аршински.

Постъпило е предложение с вх. № 753/23.08.2013 г., подписано от председателя на ОбС на БСП - гр. Девин, за промяна в ОИК - Девин. Предлага се на мястото на Стоян Владимиров Георгиев - член на ОИК, да бъде назначена Росица Владимирова Георгиева. Към предложението са приложени: заявление от Стоян Владимиров Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Девин; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за давършено висше образование на Росица Владимирова Георгиева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Здравка Стефанова Василева, ЕГН...., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Стоян Владимиров Георгиев, ЕГН ...., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Владимир Ивов Адъров, ЕГН....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Росица Владимирова Георгиева, ЕГН....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол