Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2794-ПВР/МИ
София, 28.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпило е предложение към вх. № 746/22.08.2013 г. от Марияна Асенова Стругова - представител на „Коалиция за България" в община Гърмен, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград. Предлага се на мястото на Стефан Георгиев Котоков - член на ОИК, да бъде назначена Невянка Друмева Милева. Към предложението са приложени: заявление от Стефан Георгиев Котоков за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено полувисше образование на Невянка Друмева Милева, постъпили в оригинал на 27.08.2013 г. и прекрепени към горепосочения входящ номер.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Стефан Георгиев Котоков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Невянка Друмева Милева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2013 в 18:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол