Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2795-МИ
София, 03.09.2013

ОТНОСНО: назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Михаил Михайлов - областен управител на област с административен център гр. Перник с вх. 778 от 29.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г., са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и партията и коалицията от партии с членове в Европейския парламент, са постигнали споразумение за състав на Преброителна комисия с общ брой от 17 членове, вкл. председател, заместник-председател и секретар.

Предвид изложеното и на основание § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА Преброителна комисия в община Трън, област Перник, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Стоянова Младенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Руменова Кирилова
СЕКРЕТАР: Гинка Симова Мирчева
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Стоилова Цветанова
Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова
Виолета Крумова Микева
Мария Георгиева Симеонова
Бойка Стоянова Иванова
Снежана Кирилова Виденова
Роза Венева Стоилова
Диана Георгиева Крумова
Христина Петрова Илиева
Детелина Венциславова Янкова
Боряна Василева Велинова
Снежана Тодорова Георгиева
Теодора Тодорова Исаева
Николай Христов Иванов

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2013 в 17:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол