Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2798-МИ
София, 03.09.2013

ОТНОСНО: жалба от Ибрахим Даргут – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, община Гърмен, и вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 219, № 220 и № 221 от 27.08.2013 г. на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 777 от 28.08.2013 г. на ЦИК от Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, срещу решения № 219, № 220 и № 221 от 27.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, с които ОИК - Гърмен, в хипотезата на чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимо мнозинство е приела атакуваните решения, с които е отхвърлила двата внесени проекта за приемане на решение по реда на т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК, с което да определи в пределите, посочени в чл. 35 от ИК, броя на членовете за всяка СИК на територията на изборния район поотделно.

Допълнително към преписката е постъпило становище с писмо от ОИК - Гърмен с вх. № 791 от 02.09.2013 г., към което е приложено решение № 227 от 02.09.2013 г. на ОИК - Гърмен, относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен на 29 септември 2013 г. и протокол от проведено заседание. С решение № 227 от 02.09.2013 г. ОИК - Гърмен е определила броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар съобразно броя на избирателите в съответните секции, намиращи се на територията на община Гърмен.

Поради обстоятелството, че след подаване на жалбата, по която е образувано настоящото производство, ОИК - Гърмен е взела необходимото решение съгласно т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК и е определила броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборния район, то и жалбата, макар и подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването към датата на обжалване, е недопустима към датата на произнасяне и следва да бъде оставена без разглеждане, а преписката прекратена.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, срещу решения № 219, № 220 и № 221 от 27.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, и прекратява преписката.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2013 в 01:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол