Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2808
София, 09.09.2013

ОТНОСНО: прекратяване на конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия

Във връзка с протокол № 2 от 27.08.2013 г. от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК" и чл. 38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и на основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Прекратява конкурсната процедура за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

2. Обявява нов конкурс за избор на главен юрисконсулт в администрацията на Централната избирателна комисия.

3. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

4. Възлага на и.д. главен секретар на администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски да изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

5. Определя комисия за провеждането на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт" в състав:

Председател: Сабрие Сапунджиева - зам.-председател на ЦИК

Членове:

Красимир Калинов - член на ЦИК

Владимир Христов - член на ЦИК

Иванка Грозева - член на ЦИК

Лилия Богданова - главен секретар на администрацията на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2013 в 03:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол