Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 281-ПВР/МИ
София, 03.05.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-5/01.05.2014 г. от Валентин Стефанов Василев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Лозница, област Разград. Предлага се на мястото на Сунай Ахмедов Мухаремов - заместник-председател на ОИК, да бъде назначена Гинка Донева Христова, досегашен резервен член на ОИК. Към предложението са приложени: заявление от Сунай Ахмедов Мухаремов за освобождаването му като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Гинка Донева Христова, заверени копия от пълномощни - 2 бр.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Лозница, Сунай Ахмедов Мухаремов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Лозница, Гинка Донева Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.05.2014 в 11:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол