Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2810-ПВР/МИ
София, 09.09.2013

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Съединение, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № 771/09.09.2013 г. от Петя Томова Червенакова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Съединение. Приложено е заявление за освобождаване от състава на ОИК - Съединение от Пламен Георгиев Адърски. Предлага се на негово място да бъде назначена за член на ОИК - Съединение, Пенка Илиева Господарска. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложения за член на ОИК: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Пламен Георгиев Адърски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Пенка Илиева Господарска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2013 в 03:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол