Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2817-МИ
София, 16.09.2013

ОТНОСНО: условията и реда за регистрация и участие на застъпници, наблюдатели и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в преброителна комисия в частични избори за кмет на община с население до 30 000 избиратели

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19, т. 19а и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 101, чл. 101а и чл. 101б, чл. 102, чл. 193, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 248, ал. 2 и чл. 280 и 284 от Изборния кодекс и Решение № 2705-МИ от 07.06.2013 г., Решение № 2706-МИ от 07.06.2013 г. и Решение № 2707-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Застъпници

1. Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат по един застъпник, който да ги подпомага и представлява пред преброителната комисия, която извършва преброяването на гласовете при произвеждането на частични избори за кмет на община с население до 30 000 избиратели.

2. За регистрацията на застъпника, на заместващия застъпник и издаване на удостоверение се прилага реда на Решение №2707-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК, т. 14 във връзка с т. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21 и 23.

3.  Застъпникът в преброителната комисия има право:

а. да представлява интересите на съответната кандидатска листа пред ПК;

б. да присъства в помещението на преброителната комисия при:

- предаване на пломбираните урни и протоколите на СИК за протичане на изборния ден от приносителите им;

- извършване констатациите по § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК;

- преброяване на гласовете и установяване на резултатите от гласуването;

- съставяне на протокола на ПК.

в. да получи ксерокопие от протокола на ПК, подписано на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря на СИК.

II. На заседанията на преброителната комисия, с правата по I., т. 3 от това решение, може да присъства по един представител на партия, на коалиция от партии или на инициативен комитет, регистриран за съответния частичен избор по реда на Решение № 2705-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК.

III. На заседанията на преброителната комисия, с правата по I., т. 3, букви „б" и „в" от това решение, може да присъства по един наблюдател от организация, регистрирана с наблюдатели за съответния частичен избор за кмет на община, който се произвежда с преброителна комисия, по реда на Решение № 2706-МИ от 07.06.2013 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2013 в 20:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол