Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 282-ЕП
София, 03.05.2014

ОТНОСНО: промени в състава на Районна избирателна комисия в Трети район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-61 от 03.05.2014 г. от Ерджан Себайтин Ебатин - пълномощник на Лютви Ахмед Местан - председател на ПП „ДПС", за промени в РИК в Трети район - Варненски. Предлага се на мястото на Невин Али Хюсеинова - член на РИК в Трети район - Варненски, да бъде назначен Орхан Мехмед Мехмед. Към предложението са приложени: заявление от Невин Али Хюсеинова -член на РИК, за освобождаването й от състава на РИК по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Орхан Мехмед Мехмед; пълномощно в полза на Ерджан Себайтин Ебатин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Невин Али Хюсеинова като член на РИК в Трети район - Варненски, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети район - Варненски, Орхан Мехмед Мехмед, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.05.2014 в 11:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол