Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2821-ПВР/МИ
София, 23.09.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 876/20.09.2013 г. от Недялко Любчев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", гр. Белослав, за промяна в състава на ОИК - Белослав, област Варна. Предлага се на мястото на Стойчо Кирилов Петров -председател на комисията, да бъде назначена Ростислава Димитрова Душева. Към предложението са приложени: заявление от Стойчо Кирилов Петров за освобождаването му като председател на ОИК - Белослав; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ростислава Димитрова Душева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Белослав, област Варна, Стойчо Кирилов Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Белослав, област Варна, Ростислава Димитрова Душева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 

* Публикувано на 23.09.2013 в 18:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол