Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2826-МИ
София, 26.09.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на Преброителна комисия – Трън, област Перник, за частичните избори за кмет на община, насрочени на 29 септември 2013 г.

Постъпило е заявление с вх. № 915 от 24.09.2013 г. от Боряна Симеонова Методиева - представител на ПП „ДПС" за област Перник, за промяна в състава на Преброителна комисия - Трън, за произвеждането на частични избори в община Трън на 29 септември 2013 г. от квотата на ДПС. Предлага се на мястото на Боряна Василева Велинова - член на Преброителна комисия - Трън, назначена с Решение № 2795-МИ от 3 септември 2013 г. на ЦИК, да бъде назначена Валентина Милчова Йорданова. Към заявлението са приложени: заявление от Боряна Василева Велинова за освобождаването й  от състава на ПК - Трън; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Валентина Милчова Йорданова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс и § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Преброителна комисия - Трън, област Перник, Боряна Василева Велинова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на Преброителна комисия - Трън, област Перник, Валентина Милчова Йорданова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.09.2013 в 18:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол