Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2863-НС
София, 11.11.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № 1125-НС от 08.11.2013 г. на ЦИК от областния управител на област Перник за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. Искането се прави във връзка с постъпило в Областната администрация Перник предизвестие за прекратяване на дейността и договора със СОД на Министерството на вътрешните работи за охрана на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., което налага необходимостта от демонтирането на датчиците на охранителната и пожароизвестителната система от СОД на МВР и съответно монтиране на нови от частна охранителна фирма, с която предстои сключване на договорни отношения. Посочените в искането обстоятелства налагат спешното им разрешаване и решение от ЦИК за отваряне на помещението.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., по искане на областния управител на област Перник.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението където се съхраняват, преместването и запечатването на изборните книжа и материали в помещението да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Заверено копие от протокола по т. 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК да се изпрати в Централната избирателна комисия.

Решението да се изпрати на областния управител на област Перник.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.11.2013 в 17:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол