Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2866-ПВР/МИ
София, 18.11.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № 1118/06.11.2013 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на Петя Иванова Христозова - член на ОИК, да бъде назначена Светлана Михайлова Колева и на мястото на Георги Иванов Петков - член на ОИК, да бъде назначена Симона Владимирова Симеонова. Към предложението са приложени: заявления от Петя Иванова Христозова и Георги Иванов Петков за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Светлана Михайлова Колева и Симона Владимирова Симеонова; копие на удостоверение за сключен граждански брак на Петя Иванова Христозова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Петя Иванова Христозова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Георги Иванов Петков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Светлана Михайлова Колева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Симона Владимирова Симеонова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.11.2013 в 16:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол