Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2867-ПВР/МИ
София, 18.11.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и произведения на 7 и 14 април 2013 г. частичен избор за кмет на кметство с. Долен

Постъпило е заявление с вх. № 1148 от 14.11.2013 г. на ЦИК от ОИК - Златоград, област Смолян, за разрешаване разпечатването на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и от произведения на 7 и 14 април 2013 г. частичен избор за кмет на кметство с. Долен. Искането за отваряне на помещението е възникнало във връзка с монтажни работи по прозорците на помещенията - подмяна дограма.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и от произведения на 7 и 14 април 2013 г. частичен избор за кмет на кметство с. Долен във връзка с извършването на монтажни работи по прозорците на помещенията - подмяна на дограма.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия.

След отваряне на помещенията и извършването на монтажните работи същите задължително да се запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.11.2013 в 16:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол