Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2880-НС
София, 11.12.2013

ОТНОСНО: отстраняване на авариен теч в помещение за съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., в 132 СОУ – София, район „Красно село“

На 4 декември 2013 г. в 17,30 ч. е постъпило писмо с вх. № 1257 от областния управител на област София с искане за разрешение за отваряне на помещението за съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., намиращо се в гр. София, 132 СОУ, район „Красно село", с цел предприемане спешни и неотложни действия - отстраняване на теч. Поради липса на възможност за свикване на заседание на ЦИК е дадено разрешение за отпочване на работата по отстраняване на аварийната ситуация и отваряне на помещението на 5 декември 2013 г. в 8,30 ч. в присъствието на комисията от длъжностни лица по т. 18 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК от зам.-председателя на ЦИК Румяна Сидерова. Към писмото е приложено и писмо изх. № РД-0802-101 от 04.12.2013 г., подписано от секретаря на район „Красно село" Димитрина Георгиева.

На 5 декември 2013 г. с вх. № 1257 от същата дата е постъпило писмо от областния управител на област София, с което ЦИК е уведомена за предприетите действия по отстраняване на аварийната ситуация - теч от водопровод и изпомпване на събралата се вода над 35-40 см в помещението. Областният управител уведомява ЦИК за наводняването на книжата, за състава на комисията по т. 18 от Решение № 2511-НС от 2013 г. на ЦИК.

Към писмото на областния управител са приложени:

1. Протокол от 05.12.2013 г.;

2. Заповед № РД-15-078 от 09.05.2013 г. за определяне на комисията по т. 18 от Решение № 2511-НС от 2013 г. на ЦИК;

3. Заповед № РД-15-078 от 25.06.2013 г. на областен управител на област София;

4. Писмо № РД-0802-101 от 04.12.2013 г. на район „Красно село" - СО;

5. 15 броя снимки от наводненото помещение и изборни книжа и материали.

Моли се за указания за по-нататъшни действия с оглед обстоятелството, че почти всички книжа са в негодно за по-нататъшно съхранение състояние.

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА отварянето на помещението в 132 СОУ - София, район „Красно село", с цел отстраняване на аварийна ситуация - отстраняване на теч и изпомпване на водата от помещението.

УКАЗВА на областния управител:

1. Да бъде съставена комисия, която да установи състоянието на съхраняваните книжа, от кои избирателни секции и кои райони са книжата, както и вида им. Констатациите на комисията да се предоставят на Централната избирателна комисия с оглед предприемане на необходимите мерки и решения.

2. Да бъде осигурено друго подходящо помещение, в което да бъдат преместени книжата по реда на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на областния управител на област София за сведение и изпълнение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.12.2013 в 18:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол