Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2882-НС
София, 13.12.2013

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо по електронната поща от областния управител на област Видин, подписано от Николина Ванчева, с вх. № 2163-НС от 10.12.2013 г. на ЦИК, с искане на разрешение за отваряне на помещението, в което се изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., с оглед стартиране на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за охрана на сгради и имоти, държавна собственост. В обектите, включени в поръчката, попадат и помещенията, в които се съхраняват бюлетините и книжата от произведените през май 2013 г. избори за народни представители, в които следва да се монтират сигнално-охранителни системи.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп на Областна администрация - Видин до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за монтиране на сигнално-охранителни системи.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на областния управител на област Видин.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2013 в 10:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол