Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2884-НС
София, 09.01.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора, подписано от Живка Аладжова, с вх. № 2166-НС от 08.01.2014 г. на ЦИК, с искане на разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., с оглед отговор на постъпило искане от Митко Господинов Трайков от гр. Стара Загора с искане да му бъде предоставена информация от избирателните списъци, които се съхраняват в областна администрация - Стара Загора, за положени подписи от негова страна, както и от страна на членове на семейството му на произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители.
Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., с оглед отговор на искането на Митко Господинов Трайков.
Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.
Решението да се изпрати на областния управител на област Стара Загора.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.01.2014 в 17:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол