Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2900-ПВР/МИ
София, 27.01.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 103 от 27.01.2014 г. от Димитър Крумов Танев, в качеството му на пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на Ана Георгиева Гегова - член на ОИК, да бъде назначена Латинка Ангелова Тенева и на мястото на Борислав Костадинов Костов - член на ОИК, да бъде назначена Величка Василева Попова. Към предложението са приложени: заявления от Ана Георгиева Гегова и Борислав Костадинов Костов за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Латинка Ангелова Тенева и Величка Василева Попова, и пълномощно от Даниела Владимирова Савеклиева - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Благоевград в полза на Димитър Крумов Танев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Ана Георгиева Гегова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Борислав Костадинов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Латинка Ангелова Тенева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Величка Василева Попова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.01.2014 в 18:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол