Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2911-ПВР/МИ
София, 03.02.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Доспат, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 133 от 30.01.2014 г. от Николай Тодоров Мелемов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Смолян, за преназначаването на Емил Златков Пържанов - досегашен член на ОИК - Доспат, за председател на комисията на мястото на освободения с Решение № 2901-ПВР/МИ от 27 януари 2014 г. на ЦИК досегашен председател Мирослав Елтимиров Архипов, и назначаването на Анелия Юриева Павлова за член на ОИК - Доспат, на мястото на Емил Златков Пържанов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Емил Златков Пържанов; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Анелия Юриева Павлова; копие от пълномощно № КО-Г-005 от 27.02.2013 г. в полза на Николай Тодоров Мелемов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Доспат, област Смолян, Емил Златков Пържанов, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Доспат, област Смолян, Анелия Юриева Павлова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.02.2014 в 18:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол