Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2921-НС
София, 04.03.2014

ОТНОСНО: невъзстановяване на изборен безлихвен депозит от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на ПП „Българска национално-патриотична партия“

Постъпило е писмо с вх. № 2169-НС от 10.02.2014 г. от БНБ, с което се иска Централната избирателна комисия да укаже какво следва да бъде направено с внесения от ПП „Българска национално-патриотична партия" депозит в размер на 10 000 лв. за участие в изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г.

Със свое Решение № 2651-НС от 16 май 2013 г. Централната избирателна комисия е отказала възстановяването на депозита на ПП „Българска национално-патриотична партия" въз основа на подробно изложените в него мотиви.

Решение № 2651-НС от 16 май 2013 г. е потвърдено с влязло в сила Решение № 4854/15.07.2013 г. на Административен съд - София-град по адм.д. № 5156/2013 г. по описа на АССГ.

На основание чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 от ИК постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумата, внесена от ПП „Българска национално-патриотична партия" за участие в изборите за Четиридесет и второто Народно събрание на 12 май 2013 г., чиято регистрация е заличена по чл. 83, ал. 5, съответно по чл. 29, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс.

 

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, на ПП „Българска национално-патриотична партия", чийто депозит подлежи на превеждане по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.03.2014 в 17:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол