Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2928-МИ
София, 10.03.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичните избори на 16 март 2014 г.

Постъпило е заявление вх. № 320 от 10.03.2014 г. на ЦИК от Йорданка Костадинова Бачева - председател на Управителния съвет на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в частичните избори на 16 март 2014 г. за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, и кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил.

Към заявлението (Приложение № 115 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 26.02.2014 г. по фирмено дело № 415 от 2012 г., издадено от Софийски градски съд, 3 състав; пълномощни от Йорданка Костадинова Бачева, представляваща сдружението, в полза на 3 (три) лица - представители на „НОВА АЛТЕРНАТИВА", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в частичните избори на 16 март 2014 г. Списъците са представени и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, чл. 280, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс (отм.) във връзка с § 15 от ИК и Решение № 2706-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", за участие с наблюдатели в частичните избори на 16 март 2014 г. за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, и кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1 Йордан Стоянов Мирчев
2 Даниела Венциславова Иванова
3 Кирил Славчов Костадинов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.03.2014 в 22:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол